5.(Beşinci) Hastalık (Eritema Enfeksiyozum)

5. Hastalık parvovirus B19 adlı DNA virüsünün neden olduğu sık rastlanan çocukluk çağı hastalığıdır. 5-15 yaş arası sıktır. 3-5 yılda bir ilkbaharda epidemiler (salgın) yapar.Virüs solunum yolu salgıları ile(öksürük hapşırık) ve kan yolu ile bulaşır. Kuluçka süresi 4-14 gündür 21 güne uzayabilir yani hasta kişi ile karşılaştıktan 4-14 günde hastalık oluşur prodrom dönemi yoktur.

 

Selim seyirli bir hastalıktır %20'si asemptomatiktir. Klasik olarak 2-3 gün süren orta derecede ateş yüksekliği baş ağrısı nezle halsizlik bulgularını izleyen günlerde vücutta kırmızı döküntü oluşur.

Hastalığın 3 evresi vardır :

Önce yüzde kırmızı, “tokat yemiş çocuk görünümü” olarak tarif edilen kızarıklık ve ağız etrafında solukluk görülür.

Genellikle 1-4 günden sonra gövdede ve kol ve bacakların gövdeye yakın kısımlarında dantel görünümünde pembe-kırmızı döküntü gelişir.

Üçüncü dönemde ise kaybolan döküntünün haftalar veya aylar sonra egzersiz, iritasyon, banyo veya güneşe çıkma gibi uyarılarla tekrarlaması söz konusudur. Döküntü özellikle yetişkinlerde kaşıntılıdır.

Komplikasyonlar : Artropati (Simetrik poliartrit tarzındadır, genellikle parmaklar tutulur, temastan 2-3 hafta sonra gelişir, daha çok yetişkin kadınlarda görülür), kronik hemolitik anemili hastalarda aplastik krizler, hidrops fetalis (gebeliğin erken döneminde hastalığı geçiren annelerin çocuklarının % 10’unda görülebilir. Malformasyon bildirilmemiştir, bu nedenle abortus endikasyonu yoktur).

Tanı : Döküntünün tipik olması ve hastalığın gidişatının iyiliği nedeniyle rutin laboratuvar testi gerekmez. Beyaz küre sayısı genellikle normaldir, hafif eozinofili görülebilir. Birlikte hemolitik anemi, gebelik veya artropati varsa serolojik tanı gerekebilir. Akut dönemde Ig M pozitifliği veya konvalesan serumda akut döneme göre en az 4 kat Ig G artışı veya negatifken pozitifleşme tanıyı doğrular. Virus standart hücre kültürlerinde üretilemez. PCR ve antijen testleri de mevcuttur. Ancak tetkike gerek yoktur.

Tedavi : Spesifik tedavi yoktur. Semptomatik tedavi (antipiretik, antihistaminik) uygulanabilir. Vakaların aşırı sıcaktan ve güneş ışığından uzak tutulmaları uygun olur.

Korunma : Döküntü çıktığında bulaşıcılık kaybolmuştur. Aplastik krizli hastalar eritrosit sayısı normale dönünceye kadar viremiktir ve virusu bulaştırabilir. Bu vakaların gebe kadınlardan, kronik hemolitik anemili ve immün yetmezlikli hastalardan uzak tutulması uygun olur.