İnvaziv Meningokok Hastalığı

  • İnvaziv meningokok hastalığı, hızlı progresyon gösteren(ilerleyen) (meningokoksemi),
  • Tedavi başlansa bile, morbidite-mortalite (ölüm ve sakat kalma)ile seyreder; sekellere neden olabilir.
  • En yüksek vaka ölüm oranına sahip enfeksiyon hastalığıdır.
  • Herkesi, her yerde, her zaman tutabilir,
  • Vakaların çoğu önceden sağlıklı kişilerdir,
  • Hızlı progresyon (ilerlerme) gösterir.
  • İnvaziv meningokok hastalığı epidemiyolojisi (insidansı(sıklık), yaş dağılımı, serogrup(mikrop cinsi) dağılımı) ülkeden ülkeye değiştiği gibi zaman içinde de önemli değişiklikler gösterir.

afrikanın bu bölgesinde sıklıkla görülür

MENİNGOKOKSİK MENENJİT

Etkeni sadece insanlarda görülen neisseria menengitidis ismi verilen bir bakteridir,

Kış mevsimi daha çokca ama tüm yıl boyunca ortaya çıkabilir.

Türkiye'de özellikle hac mevsiminde hac nedeni ile Arabistan a giden ve dönen insanlardan dolayı zaman zaman salgınlara yol açtığı bilinmektedir. Yapılan bir çalışmada hacca giden insanların burnundan alınan sürüntüde %10 meningococ a rastlanmış dönüşte bu rakamın %20 ye çıktığı saptanmıştır

Vakaların %50’sini 2 yaş altı çocuklar oluşturur, askerlik gibi erişkinlerin toplu bulunduğu ortamlarda da sıklığında bir artış görülebilmektedir.

Bakterinin kapsülündeki farklı protein yapılarına bağlı olarak bilinen 13 farklı tipi vardır. Bunlardan A,B,C,Y ve W135 klinik öneme sahiptir.

Özellikle influenza olmak üzere viral infeksiyonlar, sigara içilmesi ve sigara dumanına maruziyet, kalabalık yaşam koşulları, altta yatan kronik hastalıkların varlığı, düşük sosyoekonomik düzey ve özellikle kompleman eksikliği gibi bağışıklık sistemi yetersizlikleri, dalağın olmaması hastalık riskini artırır.

Hastalık ateş ve döküntü ile başlar ve saatler içinde hayat kaybına kadar gidebilir

Hastalığın başlangıcındaki bulgular gribe benzer basit bulgulardır ve döküntü sonradan ortaya çıkar ve giderek yayılır. Vücutta mor noktalar şeklinde başlayıp hızla bu mor noktalar birleşip büyüyerek dokuların kan dolaşımını bozar. Hastalık hızla ilerledikçe organ yetersizlikleri  ve pıhtılaşma bozuklukları olur, uzuvlara giden damarlar aşırı pıhtılarla tıkanabilir ve kol-bacak-parmak gibi uzuvların kaybına bile yol açabilir. Tansiyon düşüklüğü çocuklarda septik  şokun(enfeksiyona bağlı) geç bir bulgusudur. Tek başına meningokoksemi şüphesi tedavi başlanması için yeterlidir. 

Korunma için bugün bilinen en etkili yöntem 4’lü konjüge aşıdır,

Nimenriks ve  Menactra isimli bu aşı A,C, Y ve W135 tipini içerir.

Çalışma Saatlerimiz

Makaleler

Kliniğimizde;

Devlet aşıları ücretsiz uygulanmaktadır.

Tüm özel aşılar mevcuttur.

Kliniğimiz

Adres Bilgileri

Yenikaraman Mahallesi, Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. Umi Plaza No:150, K:6, D:43 Osmangazi / Bursa

Telefon: 0224 246 32 00

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.